Zabrze przestrzenią rozwoju

Debata dla nauczycieli

28.05.2012

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu Urszula Koszutska serdecznie zaprasza dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych w dniu 30 maja o godzinie 14.00 na debatę pod hasłem „Przejście dziecka z przedszkola do szkoły – dobrym doświadczeniem”.

Celem spotkania będzie dyskusja na temat najlepszego przygotowania dzieci do nowego etapu na ich edukacyjnej ścieżce oraz nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy przedszkolami, szkołami i instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.

Program debaty (godz. 14.00 – 15.30)

1. Przepisy prawne dotyczące rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego – mgr Mariola Gumkowska(psycholog).
2. Gotowość szkolna – mgr Magdalena Łukasik (psycholog), mgr Marzena Koralewska (logopeda).
3. Dyskusja – moderator debaty, mgr Urszula Koszutska (psycholog).

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w debacie pod nr telefonu (032)370-22-40 lub drogą mailową.