Ćwiczenia Jod 2012

28.05.2012

24 maja, na podstawie Zarządzenia nr 121/12 Wojewody Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu Zarządzania Kryzysowego pk. Jod 2012, Urząd Wojewódzki uruchomił ćwiczenia z zakresu akcji jodowej na terenach wybranych miast m.in. Zabrza. Planowany termin ćwiczenia był utajniony.

Wydział Zarządzania Kryzysowego rozpoczął ćwiczenia akcji jodowej o godz. 8.00 i zakończył o godz. 13.00. W ramach ćwiczenia zrealizowano zadania ustalone w Planie Akcji Jodowej dla Miasta Zabrza. Wykonano wszystkie założenia planu:
– odebrano tabletki jodku potasu z wyznaczonego punktu w Tychach przez patrol Straży Miejskiej,
– dostarczono tabletki do punktu wydania – do Wydziału ZKOL UM Zabrze, w którym rozpoczęła się dystrybucja,
– poinformowano o uruchomieniu akcji i konieczności odbioru tabletek, wszystkie wyznaczone w planie, szkoły, których zadaniem było utworzenie punktów odbioru tabletek (liczba 46 szkół w Zabrzu),
– zorganizowano spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego celem uzgodnienia działań podejmowanych podczas prowadzonej akcji jodowej. Udział w spotkaniu wzięli: prowadzący — Zastępca Naczelnika Wydziału ZKOL, Barbara Chamiga, Naczelnik Wydziału Oświaty, Andrzej Gąska, Główny Specjalista Wydziału Zdrowia, Ewa Dybał, inspektor Wydziału Kontaktów Społecznych, Dagmara Kowalska, Komendant Miejskiej Policji w Zabrzu, Dariusz Wesołowski, Komendant Straży Miejskiej, Jarosław Rajda oraz przedstawiciel, występujący w roli obserwatora, Urzędu Wojewódzkiego Janusz Kulej.

Przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odwiedził wybrany punkt wydawania tabletek zlokalizowany w Szkole Podstawowej nr 5. Stwierdził nienaganne przygotowanie punktu oraz sprawne przeprowadzenie ćwiczeń.