Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

23.05.2012

20 maja na podstawie Decyzji nr SO.5311.6.2012 z dnia 19.04.2012r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie kiermaszu.
 

Mieszkańcy miasta mogli nabyć rękodzieła wykonane przez mieszkanki Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Zabrzu – Rokitnicy oraz kawę, herbatę i ciasto. Zbiórka publiczna odbyła się w parku przy ul. Dubiela w trakcie miejskiej imprezy Majowe Granie organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.
W wyniku zbiórki zebrano: 112 zł (słownie sto dwanaście złotych)

Dochód ze zbiórki przekazany został na bieżące potrzeby kobiet z Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Zabrzu.