V edycja Metropolitalnego Święta Rodziny

21.05.2012

Musical „Tarzan” w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca zainaugurował V edycje Metropolitalnego Święta Rodziny. W tym roku obchodom towarzyszy myśl – „Przez Pokolenia”.

Idea zorganizowania Metropolitalnego Święta Rodziny narodziła się z inspiracji Światowym Kongresem Rodzin, który odbył się w 2007 roku w Warszawie. Pomysłodawcą i koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Patronat honorowy przyjął Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc Metropolita Katowicki.

V edycja MŚR ma zwrócić uwagę mieszkańców Śląska na zbyt mało dostrzegane wartości życia rodzinnego oraz podkreślić znaczenie rodzin wielopokoleniowych.

W organizację Święta włączają się władze samorządowe województwa śląskiego i opolskiego, władze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Księgarnia św. Jacka, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Opolski, Rybnickie Centrum Kultury, Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum, Biblioteka Śląska, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Klub Inteligencji Katolickiej, Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Archidiecezji Katowickiej oraz wielu ludzi dobrej woli.
W propozycjach programowych Metropolitalnego Święta Rodziny znajdują się sympozja, wykłady naukowe, koncerty, wystawy, kiermasze, konkursy, imprezy sportowe, festyny i pikniki. Od pięciu lat niezapomnianymi wydarzeniami są koncerty inauguracyjne w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca, wspólne pielgrzymowanie oraz spotkania w Koszęcinie. Mieszkańców Śląska jednoczy też udział w mszach św. inaugurujących tydzień obchodów Metropolitalnego Święta Rodziny. Wymiernymi efektami tej inicjatywy są podejmowane w miastach i gminach uchwały oraz programy wspierające rodziny.

Szczegółowe informacje nt. programu Święta znajdą Państwo na stronie www.swieto-rodziny.pl