Przypominamy o konieczności dokonania wpłaty

18.05.2012

Z dniem 31 maja 2012 r. upływa termin wpłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w terminie, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jednolity Dz.U. 07.70.473, art. 11 oraz art. 18).
Informacje o wysokości wpłaty można uzyskać bezpośrednio w kasie Urzędu, a przedsiębiorcy dokonujący wpłat przelewem proszeni są o kontakt z pracownikiem Referatu Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pokój 319, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie – nr telefonu: 32 37-33-429.