Finał Konkursu "AKTYWIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W CENTRUM ZABRZA"

18.05.2012

17 maja w Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Zabrzu przy ul. Jagiellońskiej 38A odbyło się uroczyste zakończenie konkursu urbanistycznego „AKTYWIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W CENTRUM ZABRZA” .

W spotkaniu udział wzięli: Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Czochara, Dziekan Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, przewodniczący Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Zabrzu mgr inż. arch. Marek Tomaszewski oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego i uczestnicy konkursu.
Podczas uroczystości wręczono laureatom nagrody oraz wszystkim uczestnikom konkursu honorowe dyplomy. Spotkanie połączone było z wystawą prac konkursowych.
Wystawa prac była eksponowana w trakcie Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Urbanistów, który odbył się w Zabrzu w dniach 11-12 maja 2012 roku.
W konkursie przyznano 3 pieniężne nagrody Prezydenta Miasta dla zespołów projektowych w wysokości: 3 tys. zł dla zespołu, który zajął pierwsze miejsce, 2 tys. zł za drugie miejsce i 1 tys. zł za miejsce trzecie.

Nagrody otrzymały następujące zespoły:
I miejsce – Grand Prix: zespół w składzie: Monika GITNER, Anna ŚLIMAK (Politechnika Śląska)
II miejsce: zespół w składzie: Agnieszka PLIWKA, Filip GOŁASZ (Politechnika Śląska)
III miejsce: zespół w składzie: Marta STACHURSKA, Krzysztof SZOTA (Politechnika Śląska)
Kolejne miejsca zajęły następujące zespoły:
IV miejsce: zespół w składzie: Łukasz WENCLEWSKI, Przemysław SOBIECKI (Politechnika Warszawska)
V miejsce: zespół w składzie: Katarzyna POLUS, Maciej DĘBICKI (Politechnika Śląska)
VI miejsce: zespół w składzie: Aleksandra KOWALSKA, Jan JURASZCZYK (Politechnika Śląska)