Awaria sieci wodno – kanalizacyjnej

18.05.2012

Dyspozytor pogotowia wodno – kanalizacyjnego informuje, że w związku z wyciekiem wody na zasuwie sieciowej w rejonie skrzyżowania ulicy Skłodowskiej z ulicą Żnińskiej w dniu dzisiejszym nastąpi przerwa w dostawie wody.

Dostawy wody pozbawieni są mieszkańcy górnych pięter budynków przy:
1/ ul. Żnieńskiej na odcinku od ul. Składowej do ul. Franciszkańskiej,

2/ ul. Franciszkańskiej – od nr 27 do 31,

3/ ul. Grunwaldzkiej – nr 8 i nr 10.

Prowadzone są roboty ziemne zmierzające do usunięcia awarii.

Planuje się usunąć awarię do godz. 19.00 dnia dzisiejszego.

W rejon dotknięty częściowym brakiem wody został skierowany beczkowóz z wodą.