TURNIEJU SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

16.05.2012

OTWARTY TURNIEJU SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z OKAZJI DNIA DZIECKA.

1.ORGANIZATOR
– UKS „Mat” Zabrze- Grzybowice
 

2.WSPÓŁORGANIZATORZY
– Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrzu Grzybowicach
– Urząd Miejski Zabrze
 

3.CEL TURNIEJU:
– umożliwienie kontaktów dzieci i młodzieży
-promocja miasta Zabrze oraz województwa Śląskiego
-popularyzacja sportu szachowego w Zabrzu
-wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników
 

4.TERMIN
01 czerwiec/piątek/ godz. 16.00- przyjmowanie zgłoszeń
 

5.MIEJSCE
– Dzielnicowy Ośrodek Kultury ul. Badestinusa 60 Zabrze – Grzybowice
 

6.WARUNKI UCZESTNICTWA
-Uczestnictwo w Zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych
(w tym gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie), a także na wprowadzenie ich do systemów informatycznych w ramach realizacji zadania (zgodnie z art.23,ust.1 , pkt 1.Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.z 2002r.nr101
Poz.926 z póź.zmianami).
a) Telefoniczne zgłoszenie zawodnika do 29.05.2012r. p. Bernard Sowa tel.606 407 596 lub pisemne na adres bensow1974@interia.pl W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko , datę urodzenia , nazwę klubu(przedszkola,szkoły)oraz kategorię szachową. W przypadku zmiany grupy wiekowej młodszej na starszą zaznaczyć ten fakt w zgłoszeniu.
b) Potwierdzenie zgłoszenia do godz. 16.40(zamknięcie listy startowej) i opłacenie wpisowego – 10 zł w Biurze Zawodów.(dzieci z gminy Zabrze nie płacą wpisowego)
c) Udział w turnieju po zamknięciu listy jest możliwy od 2-giej rundy.
d) Posiadanie legitymacji szkolnej lub szachowej.
 

7.SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
System szwajcarski – 5-cio rundowy
Grupa A – rocznik 2004 i młodsi do lat 8-miu
Grupa B – rocznik 2003 i starsi do lat 13- stu
Tempo gry – 15 minut na partię dla każdego zawodnika.
 

8.NAGRODY
– miejsce 1 -3 poszczególnych grup (osobno dziewczęta i chłopcy) : puchary , medale , dyplomy.
Sześciu uczestników (osobno dziewczęta i chłopcy) otrzymują nagrody w każdej grupie wiekowej
Nagroda rzeczowa , dyplom dla najmłodszej uczestniczki i uczestnika turnieju.
POCZĘSTUNEK I SŁODYCZE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW.
 

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.Kojarzenie komputerowe.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący swoja reprezentację , rodzic. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW GRY SZACHOWEJ!