KSOD – SEKAP

16.05.2012

15 maja o godz. 14.00 w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „Innowacja” w Zabrzu została podpisana umowa między Gminą Zabrze a Firmą „Otago” w ramach realizacji Projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” KSOD-SEKAP .

W projekcie bierze udział 98 Jednostek Miejskich oraz 22 lokalizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 322 821,00 zł z Ministerstwa Spaw Wewnętrznych i Administracji, w ramach przedsięwzięć informatycznych realizowanych na podstawie art.12 ustawy o informatyzacji.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 30.12.2012r.
Realizacja powyższego projektu ma zapewnić m.in. sprawną wymianę danych pomiędzy wszystkimi jednostkami miejskimi oraz zapewnić elektroniczną obsługę klienta poprzez udostępnianie usług publicznych online.

W celu sprawnej realizacji projektu Prezydent Miasta podpisała zarządzenie w sprawie wprowadzenia struktury organizacyjnej do przygotowania i wdrożenia projektu .