Stan realizacji projektów unijnych dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowej

15.05.2012

W dniu 27.04.2012r został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy dla projektu pn.:„Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej” , który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W dniu 30.04.2012r został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy dla projektu pn.: „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Zabrze”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w zakresie działania 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W maju zostanie ogłoszony przetarg na Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.:„Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III – wraz z punktem hot-spot”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie internetowej:
http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/487/95?o=tp1&e=s|95