Wyniki zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Gimnazjum nr 20

14.05.2012

Wyniki zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Społeczny Komitet powołany dla przeprowadzenia zbiórki publicznej na rzecz pomocy Nicole Saban.

W dniach 02.12.2011 – 30.04.2012r Społeczny Komitet powołany dla przeprowadzenia zbiórki publicznej na rzecz pomocy uczennicy Gimnazjum nr 20 przeprowadził na podstawie decyzji nr SO.5311.19.2011 z dnia 28.11.2011r wydanej przez Prezydenta Miasta Zabrze zbiórkę publiczną w formie sprzedaży biżuterii wykonanej podczas warsztatów biżuterii oraz „Wieczoru dla Nicole”.
Zbiórka publiczna odbyła się na terenie miasta Zabrze w Gimnazjum nr 20 w Zabrzu oraz w Urzędzie Miejskim w Zabrzu
W wyniku zbiórki ze sprzedanych przedmiotów uzyskano kwotę 3045 zł / trzy tysiące czterdzieści pięć złotych/. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup laptopa dla uczennicy Gimnazjum nr 20 w Zabrzu oraz zakup dla niej leków i opłacenie rehabilitacji.