Metropolia „Silesia” na Europejskim Kongresie Gospodarczym

14.05.2012

Jakie jest i będzie znaczenie obszarów metropolitalnych oraz jakich metropolii chcemy w Polsce – na te i wiele innych pytań odpowiedzą uczestnicy panelu dyskusyjnego „Metropolie w Polsce” organizowanego w ramach IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jest to jeden z 7 paneli, w których wezmą udział prezydenci miast tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny.

Panel poświęcony metropoliom w Polsce odbędzie się już w pierwszym dniu Kongresu / 14 maja, godz. 16.00 – 18.00 /. Zaproszeni do dyskusji goście mają m.in. rozmawiać o kryteriach metropolitalności, przyszłych kompetencjach metropolii i ich finansach oraz o tym dlaczego do tej pory nie udało się w Polsce uchwalić ustawy metropolitalnej. Panel cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników Kongresu. Chęć udziału w nim zadeklarowało około 200 osób. Do udziału w sesji zostali zaproszeni m.in. minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, przewodniczący Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Dawid Kostempski, przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Zygmunt Frankiewicz oraz posłowie – Marek Wójcik i Zbyszek Zaborowski.

W pierwszym dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie się jeszcze jeden panel, w którym wezmą udział prezydenci miast Metropolii „Silesia”. O inwestycjach komunalnych będą rozmawiać m.in. prezydenci Świętochłowic – Dawid Kostempski, Sosnowca – Kazimierz Górski oraz Jaworzna – Paweł Silbert. Prezydenci będą m.in. mówić o tym, czy rzeczywiście najwięcej inwestycji komunalnych jest związanych z dostosowaniem się samorządów do unijnych standardów oraz jak inwestycje te wpływają na lokalny rynek pracy i gospodarkę. Podczas dyskusji nie zabraknie również wątków związanych z finansowaniem ww. inwestycji. Dowiemy się m.in. jakie doświadczenia miasta mają w pozyskiwaniu pieniędzy na swoje inwestycje z banków, a także czy instytucje finansowe są chętne do finansowania inwestycji komunalnych.

W drugim dniu Kongresu prezydenci miast Metropolii Silesia wezmą udział w panelu poświęconemu finansom samorządów. Do udziału w tej sesji zostali zaproszeni m.in. prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, prezydent Rybnika Adam Fudali oraz sekretarz generalny Zgromadzenia Regionów Europy, Pascal Goergen. Zaproszeni goście przedstawią m.in. sytuację finansową samorządów w Europie oraz odpowiedzą na pytanie, czy samorząd może funkcjonować bez dalszego zadłużania się.

W ostatnim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie się 5 paneli, do udziału w których zostali zaproszeni prezydenci miast Metropolii „Silesia”. Są one poświęcone inwestycjom komercyjnym w przestrzeni miejskiej / prezydent Bytomia Piotr Koj, prezydent Katowic Piotr Uszok /, partnerstwu publiczno-prywatnemu w świetle doświadczeń europejskich / prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza /, własności w samorządach / prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, prezydent Bytomia Piotr Koj / oraz budżetom samorządów wobec ograniczonych wpływów / prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Świętochłowic, Dawid Kostempski /. Ciekawie zapowiada się ostatni z paneli, podczas którego prezydenci będą odpowiadać na pytanie, czy ministerstwo finansów nie posunęło się za daleko przekazując samorządom kolejne zadania, bez dodatkowych subwencji. Podczas tego panelu przewodniczący GZM, prezydent Dawid Kostempski podzieli się doświadczeniami związku w organizowaniu grupowego zakupu energii.

Europejski Kongres Gospodarczy to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski i z zagranicy. W ciągu trzech lat impreza stała się najważniejszą tego typu imprezą gospodarczą w Europie Centralnej. W ubiegłorocznym Kongresie uczestniczyło 6 tysięcy gości, 900 prelegentów oraz około 500 dziennikarzy. Kongres został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy, a tezy wystąpień uczestników były szeroko komentowane i cytowane.

Metropolia „Silesia” jest jednym ze współorganizatorów IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.