Stowarzyszenia KONTAKT realizuje nowe zadanie

10.05.2012

Stowarzyszenie KONTAKT realizuje zadanie publiczne z zakresu PROFILAKTYKI PRZEZ SPORT O CHARAKTERZE SPORTOWO REKREACYJNYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DO SPRAWNOŚCI POPRZEZ NORDIC WALKING”.

Zadaniem objętych zostało 30 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z Zabrza. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu .
Celem zadania jest :
1.Poprawa jakości zdrowia i samopoczucia osoby niepełnosprawnej intelektualnie
– stymulowanie układu krążeniowo-oddechowego,
– wzmacnianie mięśni i stawów,
– proces głębokiego dotlenienia organizmu,
2. Przeciwdziałanie otyłości osób niepełnosprawnych intelektualnie,
3..Promowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia
4.Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność,
5.Wzmacnianie wiary we własne możliwości.
Zajęcia prowadzone są w 2 grupach 15 osobowych przez instruktorów Nordic Walking.

Stowarzyszenie KONTAKT Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu
ul. Konopnickiej 3

e-mail : kontaktzabrze@poczta.onet.pl http://stowarzyszeniekontakt.edu.pl