Przebudowa kamienicy przy pl. Dworcowym 6

10.05.2012

10 maja oficjalnie oddano do użytku wyremontowany budynek Wszechnicy Zabrzańskiej Stowarzyszenia MISERICORDIA.

Zakres projektu obejmował przebudowę części istniejącej, rozbudowę budynku w części podwórza oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w tym piwnic na biura i sale dydaktyczne. Sale i laboratoria komputerowe wykorzystywane są do prowadzenia kursów, szkoleń, spotkań tematycznych kół zainteresowań a pomieszczenia biurowe stanowią zaplecze dla działalności poszczególnych inicjatyw Stowarzyszenia.
Stan techniczny budynku przed budową wskazywał na konieczność podjęcia gruntownych działań remontowych a układ funkcjonalny pomieszczeń i komunikacja utrudniały sprawne działanie i wykorzystanie potencjału powierzchni. Celem inwestora i zadaniem projektantów była między innymi: poprawa stanu technicznego i estetyki, spełnienie wymagań obecnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego i poprawę funkcjonowania obiektu. Podjęto decyzję o rozbudowie budynku w części podwórza celem lokalizacji klatki schodowej i ciągów komunikacyjnych pozwalających na niezależny dostęp do pomieszczeń na każdej kondygnacji oraz do pozostałych części kamienicy. Dodatkowo, w części rozbudowywanej wygospodarowano miejsce na trzy nowe salki audytoryjne. Budynek przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez między innymi budowę windy, toalet i szerokości przejść. Wykonano nowy dach pełniący funkcję użytkową, umożliwiający prowadzenie zajęć plenerowych. W części przewidziany jako „dach zielony” przeznaczony do obsadzenia roślinnością. Ponadto wykonano: nowe fundamenty pod całym budynkiem, stropy drewniane wymieniono na betonowe, nowe tynki sufity i posadzki, stolarkę okienną i drzwiową oraz fasady szklane. W zakresie instalacji wykonano: wentylację mechaniczną z rekuperacją, kotłownię gazową wspomaganą kolektorami słonecznymi, instalację wodno-kanalizacyjnej, co., elektryczną i instalacje słaboprądowe w tym kontrola dostępu, monitoring.
Wykonano termomodernizację przegród budynku oraz rewitalizację fasady frontowej.