XI KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY URBANISTÓW

09.05.2012

Polska Izba Urbanistów informuje, że w dniach 11-12 maja 2012 r., odbędzie się XI KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY URBANISTÓW.

Miejscem obrad Zjazdu będzie Ośrodek Konferencyjno – Szkoleniowy „Innowacja” w Zabrzu, przy ulicy Jagiellońskiej 38A. Zjazd ma charakter jubileuszowy ze względu na 10-lecie istnienia Samorządu Zawodowego Urbanistów.

Oprócz uczestników zjazdu przewidywane są wizyty zaproszonych gości w tym w szczególności:
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Marszałka Województwa Śląskiego
Wojewody Śląskiego
Prezydenta Miasta Zabrze
Rektora Politechniki Śląskiej
oraz przedstawiciele środowisk zawodowych urbanistów, architektów i inżynierów budownictwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Rozpoczęcie Zjazdu planowane jest w piątek na godzinę 1100. Szczegółowy program oraz materiały informacyjne można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Izby Urbanistów: www.izbaurbanistow.pl