O nowej ustawie gospodarki odpadami

09.05.2012

Zabrze przygotowuje się do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 

Przede wszystkim segregacja
Segregacja tego, co wyrzucamy z naszych gospodarstw domowych, to klucz do sukcesu w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Docelowo obejmie on odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów ich selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną przedsięwzięcia.
Nowy system ma objąć wszystkich właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy gminy. Powstałe w gospodarstwach domowych odpady będzie odbierała firma wywozowa. Niezwykle istotne jest, by odpadki zostały wcześniej właściwie posegregowane.
– Szczegółowy opis postępowania będzie wcześniej podany do wiadomości mieszkańców. Osiągnięcie efektów w nowym systemie będzie zależało od nas samych – podkreśla wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba. – Za tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie odpowiadała gmina, natomiast ilość i czystość wyselekcjonowanych odpadów zależy wyłącznie od mieszkańców, czyli od nas. Im bardziej rozsądnie będziemy segregować odpady, tym lepsze osiągniemy efekty i tym niższe koszty będziemy ponosić – dodaje.
W dotychczasowym systemie firmy wywozowe zawierały umowy bezpośrednio z właścicielami nieruchomości. W nowym – umowy będą zawierane z miastem. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych będą prowadzone w regionalnej instalacji przetwarzania.
Nowy system będzie prowadzony przez miasto, czyli płatności, które przekazywano firmie wywozowej, będę trafiać do kasy miasta. – To bardzo ważne założenie, ponieważ dotychczas miasto nie miało wpływu, dokąd były wywożone nasze śmieci – zwraca uwagę wiceprezydent Katarzyna Dzióba. – Według nowych zasad, nasze śmieci firma wywozowa przekaże do regionalnej instalacji przetwarzania i odzysku. Tam będą one jeszcze dodatkowo segregowane. Frakcje, których nie da się wykorzystać, trafią na wyznaczone składowiska – dodaje.
Budowa nowego systemu gospodarowania odpadami wymaga posiadania wielu informacji z zakresu ilości i typu odpadów komunalnych, gęstości zaludnienia, jak również zwyczajów panujących w danej społeczności lokalnej. Dlatego ustawodawca nałożył na gminę m.in. obowiązek wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
– Wybudowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymaga podjęcia szeregu działań logistycznych, jak na przykład prawidłowe oszacowanie całkowitej ilości odpadów komunalnych powstających na terenie miasta oraz określenie kosztów funkcjonowania systemu. Jeśli chodzi o działania prawne, konieczne jest przygotowanie stosownych uchwał oraz określenie szczegółowego zakresu zadań dla podmiotu zarządzającego nowym systemem – podsumowuje wiceprezydent Katarzyna Dzióba.

Pamiętaj!
* Do odrębnych pojemników wrzucaj szkło, tworzywa sztuczne i papier.
* Zanim wrzucisz plastikową butelkę do pojemnika, zgnieć ją. Dzięki zgniataniu opakowań z tworzyw sztucznych może okazać się, że waga pojemnika wzrośnie z kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów.
* Do pojemnika na pozostałe odpady nie wrzucaj odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu rtv i agd, baterii, lekarstw, odpadów budowlanych czy starych ubrań. W przypadku tego typu odpadów organizowane są osobne zbiórki.