Edukacja uczniów dot. nowej ustawy gospodarki odpadami

09.05.2012

PLAN DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

Poziom kształcenia – Przedszkole

1. Warsztaty Eko – puzzle „WSZYSTKIE ZABRZAŃSKIE DZIECI WIEDZĄ JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI” ( puzzle w wielkim formacie – 523cm x 334cm)

 Warsztaty będą przeprowadzane w przedszkolach przez nauczycieli z danego przedszkola.
 Opiekę nad puzzlami podjęły przedszkolaki z Przedszkola Nr 7, z którego układankę będzie można wypożyczyć.
 Puzzle będą wypożyczane wraz z rozpisanymi warsztatami edukacyjnymi prze Metodyka Przedszkolnego Panią Annę Przepiórę.

2. Teatrzyk o tematyce ekologicznej dla przedszkoli w Zabrzu
(38 przedszkoli)

Zajęciami zostaną objęte wszystkie dzieci 5-letnie (1267 przedszkolaków) i 6- letnie (880 przedszkolaków) – 10 spektakli teatralnych
 Spektakle odbywać się będą w Kinie Roma w Zabrzu, w Domu Kultury w Pawłowie, oraz w Sali Kopalni Guido

3. Miejski konkurs „EKO przedszkole -EKO nauczyciel – EKO przedszkolak”

 Zainteresowane jednostki przedszkolne
 Organizator – Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego Anna Przepióra
– Szkolenie dla nauczycieli „Metoda projektu w przedszkolu”
– Konkurs dla nauczycieli „Najciekawszy projekt z zakresu edukacji ekologicznej”
– Ocena i wybór najciekawszych prac
– Konkurs plastyczny na pracę zbiorową wykonana przez przedszkolaków
-Opracowanie zbioru projektów ekologicznych na CD dla nauczycieli
– Finał projektu – KINO ROMA Teatrzyk Eko-ludki ratują świat, wręczenie nagród

4. Gala piosenki ekologicznej -,,PRZYRODA PIOSENKĄ MALOWANA”
Miejsce: KINO ROMA W ZABRZU
Termin: 19 KWIECIEŃ 2012 o godz.9.30

 Uczestnikami będzie 250 dzieci z uczestniczących w gali przedszkoli
 Organizator – Przedszkole Nr 7 i Przedszkole Nr 3
 W trakcie gali nauczyciele przedstawią prelekcję o selektywnej zbiórce odpadów

5. Konkurs na grę o charakterze ekologicznym – EKO GRY PLANSZOWEJ

 Uczestnikami są wszystkie zabrzańskie przedszkola
 Organizator – Przedszkole Nr 7 i Przedszkole Nr 3
 W trakcie” Gali piosenki ekologicznej” wybrane komisyjnie prace zostaną nagrodzone

6. Międzyprzedszkolny Program Ekologiczny-Sportowo-Plastyczny „MAŁYCH EKO-SPORTOWCÓW”
Miejsce: Hala MOSIR-u
Termin: maj 2012

 Uczestnikami będą dzieci z Przedszkola Nr: 3, 7, 28, 33oraz Sz. P. Nr 8 – kl.”0”
 Organizator – Przedszkole Nr 28
 Program olimpiady składa się z trzech części
– Ekologia- dzieci przez zabawę utrwalają wiadomości z przyrody i ekologii
– Współzawodnictwo sportowe
– Prace plastyczne z nieużytków

7. Coroczny Festiwal teatrzyków o tematyce ekologicznej – Najmłodsi
Najmłodszym „DBAMY O NASZĄ PLANETĘ”
Miejsce: KINO ROMA W ZABRZU
Termin: Maj 2012

 Uczestnikami będzie 250 dzieci z uczestniczących w festiwalu przedszkoli
 Organizator – Wydział Oświaty w Zabrzu, Pani Metodyk Przedszkolna Anna Przepiórą, oraz przedszkole Nr 33 w Zabrzu
 W trakcie festiwalu chętne przedszkola zaprezentują spektakle o tematyce ekologicznej

8. Projekt konkurs miejski „ŚMIECIOJADEK” – Projekt o tematyce ekologicznej realizowany przez przedszkole

 Organizator – Przedszkole Nr 43 w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 9 Zabrzu
 Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli przedszkolnych w salach placówki

9. Projekt promujący działania ekologiczne„Zostań przyjacielem przyrody”
Projekt o tematyce ekologicznej realizowany przez przedszkole

 Organizator – Przedszkole Nr 33 w Zabrzu
 Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli przedszkolnych w salach placówki

 

 

10. Projekt „Rada na odpady” – Projekt o tematyce ekologicznej realizowany przez przedszkole

 Organizator – Przedszkole Nr 24 w Zabrzu
 Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli przedszkolnych w salach placówki

11. Projekt „Jestem EKO” – Projekt o tematyce ekologicznej realizowany przez przedszkole

 Organizator – Przedszkole Nr 22 w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 9 Zabrzu
 Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli przedszkolnych w salach placówki


Poziom kształcenia – Nauczanie wczesnoszkolne

1. Warsztaty ekologiczne o selektywnej zbiórce odpadów

 Warsztaty proponowane klasom III – (67 oddziałów) – 30 warsztatów
 Organizator – Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu

2. Seans filmowy o treściach ekologicznych dla Szkół Podstawowych Zabrzu
( 36 Szkół Podstawowych)

 Wszystkie oddziały klasowe III – ( 1319uczniów) – 5 seansów kinowych plus prelekcja o selektywnej zbiórce odpadów
 Prelekcja o właściwej selekcji odpadów

3. „Z przyrodą na ty” Szkolny projekt o tematyce ekologicznej

 Organizator –Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 46
 Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli szkolnych w salach placówki

4. „EKOPRZYJACIEL”– Szkolny projekt o tematyce ekologicznej

 Organizator – Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zabrzu
 Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli szkolnych w salach placówki

 

 


Poziom kształcenia – Nauczanie w klasach od IV – VI

1. Warsztaty ekologiczne o selektywnej zbiórce odpadów

 Dla zainteresowanych oddziałów klasowych od IV do VI – (145 oddziałów) – 73 prelekcji po 2 oddziały klasowe
 Organizator – Centrum Wspierania Biznesu Witold Bociński
 Zajęcia odbywać się będą w placówkach

2. Seans filmowy o treściach ekologicznych dla Szkół Podstawowych w
Zabrzu ( 36 Szkół Podstawowych)

 Zainteresowane jednostki klasowe od V do VI – (2971 uczniów) – 5 seansów kinowych plus prelekcja o selektywnej zbiórce odpadów
 Prelekcja o właściwej selekcji odpadów

3. Miejski konkurs wiedzy przyrodniczej dla uczniów szkół podstawowych

 Zainteresowane jednostki klasowe od IV do VI
 Organizator – Doradca Metodyczny przyrody i geografii Pan Karol Rapier

4. EKO się opłaca – Szkolny projekt o tematyce ekologicznej

 Organizator – Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 6 w Zabrzu
 Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli szkolnych

5. Świadomość mieszkańców mojej dzielnicy na temat konieczności
segregowania odpadów – Szkolny projekt o tematyce ekologicznej
 Organizator – Szkoła Podstawowa Nr 18 w Zabrzu
 Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli szkolnych w salach placówki

6. Uczymy się segregować, oraz konkurs – EKOZABAWKI
Szkolny projekt o tematyce ekologicznej

 Organizator –Zespól Szkól Specjalnych Nr 40
 Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli szkolnych w salach placówki

7. „Młodzi przyrodnicy” program autorski koła ekologicznego dla uczniów klas od IV do VI – Szkolny projekt o tematyce ekologicznej

 Organizator –Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 8
 Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli szkolnych w salach placówki

 

Poziom kształcenia – Gimnazjum

1. Warsztaty ekologiczne przygotowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu

 Zainteresowane oddziały klasowe od II do III – (153 oddziały) – 50 prelekcji
 Organizator – Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu
 Zajęcia odbywać się będą w salach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

2. Festiwal Przyrodniczych Projektów Gimnazjalnych – miejska impreza cykliczna

 Festiwal jest odpowiedzią na nowy zapis rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz. 1046) uczniowie klas I i II gimnazjum zobowiązani są do udziału w realizacji przynajmniej jednego projektu edukacyjnego.
 Organizatorem Festiwalu jest Nauczyciel Doradca Metodyczny przedmiotu biologia Pani Grażyna Skismuntt, Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu przy współudziale Wydziału Oświaty UM w Zabrzu,

3. Projekt złożony przez Gimnazjum w ZSO Nr 13 w konkursie grantowym Fundacji Nasza Ziemia – Segregacja odpadów szansą dla środowiska lokalnego – jak to się robi w gminie Zabrze.

Streszczenie projektu

Projekt ma charakter wychowawczo – edukacyjny, w którym wezmą udział uczniowie klas 3 gimnazjum oraz 1 liceum wraz z opiekunami. Zaplanowane zajęcia mają realizować tematykę ekologiczną związaną z segregacją odpadów na terenie gminy Zabrze, ponieważ projekt ma zaangażować uczniów w działalność ekologiczną przede wszystkim na terenie miasta zamieszkania uczniów. Uczestnicy projektu mają ocenić poziom świadomości ekologicznej mieszkańców Zabrza, ich zaangażowanie w segregację odpadów, działania w tym zakresie odpowiedzialnych instytucji miejskich oraz współpracę mieszkańców i władz miasta. W projekcie zaplanowano między innymi analizę polityki ekologicznej miasta Zabrze związanej z segregacją odpadów oraz ocenę efektywności przyjętego sposobu segregacji odpadów oczami mieszkańców. Projekt nie tylko pozwoli uczniom na zdobycie wiedzy o problemach związanych z segregacją odpadów na terenie Zabrza, ale także skłoni ich do szukania samodzielnych rozwiązań, co rozwinie kreatywność uczniów i pomoże rozwinąć autentyczne zainteresowanie zagadnieniami ekologicznymi. W wyniku realizacji projektu spodziewamy się analizy i być może weryfikacji systemu segregacji surowców na terenie gminy przez odpowiedzialne za rozwiązania systemowe jednostki gminne. Dotacja przeznaczona zostanie na dojazdy uczniów na obserwacje terenowe, wydrukowanie ankiet dla mieszkańców, sporządzenie dokumentacji fotograficznej, zorganizowanie sesji plakatowej i spotkania podsumowującego projekt z uczniami, nauczycielami, rodzicami i władzami miasta.

4. „Projekt – szukaj zysku w odzysku” – Szkolny projekt o tematyce ekologicznej

 Organizator – Gimnazjum Nr 5 w ZS Nr 4
 Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli szkolnych w salach placówki

5. „Szkoła EKO jest OK ” – Szkolny projekt o tematyce ekologicznej

 Organizator – Zespół szkół Specjalnych Nr 39
 Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli szkolnych w salach placówki

Poziom kształcenia –Ponadgimnazjalny

1. Warsztaty ekologiczne przygotowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu

 Zainteresowane oddziały klasowe od I do II – (około300 oddziałów) – 50 prelekcji
 Organizator – Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu
 Zajęcia odbywać się będą w salach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

 

2. „Najbliższe środowisko w oczach jego mieszkańców” – Szkolny projekt o tematyce ekologicznej

 Organizator – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13
 Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli szkolnych w salach placówki

3. „3xE Energia, Ekologia, Edukacja” – Szkolny projekt o tematyce ekologicznej

 Organizator – Zespół Szkół Nr 10
 Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli szkolnych w salach placówki

 

Kształcenie Nauczycieli -Warsztaty dla nauczycieli i animatorów z Organizacji Pozarządowych oraz osób aktywnych ekologicznie

1. Warsztaty ekologiczne dla nauczycieli – „Kupując zmieniamy świat”- edukacja konsumencka

 Oferta skierowana do około 50 nauczycieli
 Organizator – Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródło”
 Warsztat odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

 

2. Warsztaty – „Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej”

 Oferta skierowana do około 50 nauczycieli
 Organizator – Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródło”
 Warsztat odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

3. Warsztaty

 Oferta skierowana do około 50 nauczycieli
 Organizator – Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu

4. Warsztaty

 Oferta skierowana do około 50 nauczycieli
 Organizator – Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu

 

Imprezy, które nie mają podanego miejsca ani terminu zostaną podane do wiadomości w późniejszym czasie.