Spotkanie „BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II – PIELGRZYM WSZECH CZASÓW”

08.05.2012

16 maja w godz. 9.30 – 12.00 w MOK Guido odbędzie się spotkanie pod hasłem „BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II – PIELGRZYM WSZECH CZASÓW” poświęcone Bł. Janowi Pawłowi II w pierwszą rocznicę beatyfikacji.

Organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych nr 39 w Zabrzu oraz Miejski Ośrodek Kultury Guido w Zabrzu. W spotkaniu wezmą udział uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół specjalnych z Zabrza, Gliwic i Rudy Śląskiej.
Cele imprezy to m.in.:
 Wzbogacanie wiedzy na temat błogosławionego Jana Pawła II oraz jego pontyfikatu
 Rozwijanie zainteresowań pielgrzymkami Jana Pawła II
 Rozwijanie umiejętności partnerskiej rywalizacji.
 Integracja środowisk uczniowskich
Uczestnicy imprezy wezmą udział w konkursach tematycznie związanych z hasłem spotkania:
• Praca plastyczna
• Prezentacja multimedialna
• Album
• Konkurs wiedzy

Imprezę uświetni występ wokalny uczennicy ZSS 39 – Joany Gil pod kierunkiem Zbigniewa Nowakowskiego oraz szkolnego Koła Teatru i Recytacji „Komedia” pod opieką Agnieszki Królak, w przedstawieniu autorstwa Piotra Pyzika „CZŁOWIEK W DRODZE KU ŚWIĘTOŚCI CZYLI PIELGRZYMKI BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II”