Efektywność energetyczna w praktyce

08.05.2012

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Projekcie postawiono na szkolenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji technicznych ich uczestników, między innymi w zakresie zmniejszenia zużycia energii w firmie, metod oszczędzania energii, racjonalnego użytkowania urządzeń i instalacji produkcyjnych oraz wprowadzania przedsięwzięć energooszczędnych w przedsiębiorstwach.

Szkolenia mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy technicznej z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi tzw. know-how, stanowiące największą wartość dla firm głownie z sektorów przemysłowych (sekcja C w PKD) i budownictwa (sekcja F w PKD). Szkolenie jest również dobrą alternatywą w związku z dynamicznymi zmianami cen energii na rynku.

Adresaci projektu:
– osoby samozatrudnione, właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski, prowadzący działalność w sektorze budownictwa i przetwórstwa przemysłowego,
– pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora budownictwa i przetwórstwa przemysłowego zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę.

Zakres teamtyczny:
Moduł I Efektywność energetyczna – praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia energii w przedsiębiorstwie
Moduł II Praktyczne aspekty gospodarowania energią w zakładzie produkcyjnym i przemysłowym
Moduł III Techniczne sposoby poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie
Moduł IV Metody oszczędzania energii w urządzeniach i instalacjach produkcyjnych
Moduł V Praktyczne możliwości ograniczania energochłonności typowych instalacji i urządzeń przemysłowych
Moduł VI Techniczne przygotowanie przedsiębiorstwa do przedsięwzięć energooszczędnych

Każdy uczestnik Projektu weźmie udział w 3 wybranych przez siebie dwudniowych szkoleniach.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące udziału w Projekcie znajdują się na stronie internetowej www.wsfinance.pl lub pod numerem telefonów (32) 276 70 76, kom. 505-434-874. Kontakt mailowy: b.kaluza@wsfinance.pl lub biuro@wsfinance.pl