Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2012

07.05.2012

 

Mikroprzedsiębiorca Roku 2012 – to konkurs, który adresowany jest do właścicieli mikrofirm. Jego VIII edycję organizuje Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy. 

Patronat honorowy objął Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Patronami są także: Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Polska Przedsiębiorcza.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych mikroprzedsiębiorców w Polsce. Na uczestników czekają nagrody o łącznej wartości 100 000 zł oraz tytuł Mikroprzedsiębiorca Roku 2012. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać firmy, których  roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro i zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Nabór kandydatów trwa do 18 maja br. Zwycięzca VIII edycji otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 zł.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem http://mikroprzedsiebiorcaroku.kronenberg.org.pl.

Dotychczasowym laureatom konkursu tytuł ten ułatwił promocję i rozwój firmy, przyczyniając się do rozszerzenia działalności ich przedsiębiorstw oraz zwiększenia udziałów w rynku.

– Założeniem naszego konkursu jest popularyzacja mikroprzedsiębiorczości oraz wspieranie i promocja firm, które łączą innowacyjność w biznesie z odpowiedzialnością i zakorzenieniem w lokalnych społecznościach. Jesteśmy szczęśliwi, że przyznawana przez nas nagroda to nie tylko prestiż, ale i wymierne korzyści dla przedsiębiorców i ich firm – mówi Krzysztof Kaczmar, Dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Kapituła konkursu, w której skład wejdą przedstawiciele kluczowych instytucji wspierających mikroprzedsiębiorczość w Polsce, przy ocenie zgłoszeń będzie zwracać uwagę m.in. na strategię rozwoju firmy, nowatorstwo w stosunku do konkurencji oraz wpływ mikroprzedsiębiorstwa na lokalną społeczność.

Oprócz nagrody głównej, Kapituła konkursu przyzna wyróżnienia w trzech kategoriach o wartości 15 000 zł każde:

Start – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali swoją działalność po 1 stycznia 2009 roku;
Progres – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2005 a 31 grudnia 2008 roku;
Senior – dla mikroprzedsiębiorców, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia 2005 roku.
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu br. podczas uroczystej gali wręczenia nagród w Sali Głównej Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej www.kronenberg.org.pl