Kolejna uczelnia wyższa w Zabrzu

30.04.2012

Zabrze jest coraz atrakcyjniejszym miastem dla studentów. W październiku br. zostanie oddana do użytku nowa siedziba Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Mieścić się ona będzie przy Parku Hutniczym 3-5 w Zabrzu.

Będzie tam można studiować kierunki artystyczne, takie jak reżyseria, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Trwa właśnie nabór. Więcej informacji na stronie internetowej www.wst.com.pl.

W remontowanej siedzibie Wydziału w tzw. "Kwartale Sztuki" przewidziano nowoczesne sale wykładowe, salę kinową, montażownie, studio radiowe, aule, pracownie dydaktyczne, pracownie komputerowe i serwerownię. Projekt pt. "Rewitalizacja budynku szkoły w Zabrzu na potrzeby Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach szansą na rozwój edukacyjny, społeczny, kulturalny i gospodarczy" współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w kwocie ponad 10,5 mln zł.
Jak zapowiadają władze uczelni, w tym miejscu powstanie Ośrodek Kultury i Edukacji, w którym podejmowane będą liczne inicjatywy dla mieszkańców o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i społecznym m.in. odbywać się będzie Letni Ogród Sztuki, organizowane będą warsztaty tańca, aktorstwa i fotografii. Uruchomiony zostanie także Uniwersytet Dziecięcy.