Wystartowała kampania profilaktyczna "Zachowaj trzeźwy umysł"

27.04.2012

25 kwietnia w Poradni Psychologiczno_- Pedagogicznej w Zabrzu rozpoczęto kolejną edycję ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł".

 

W tym roku tematem wiodącymi kampanii jest asertywność oraz syndrom wyuczonej bezradności. Dzięki różnym ciekawym konkursom oraz innym działaniom profilaktycznym, będziemy uczulać dzieci i młodzież na rozwijanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, w szczególności w momentach gdy ktoś będzie ich namawiał lub częstował alkoholem, papierosami lub narkotykami. Będziemy również przeciwdziałać bierności, bezradności i nudzie oraz dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży.

Zadaniem koordynatorów i realizatorów szkolnych, będzie przekazanie uczestnikom różnych technik asertywnych, możliwości realizowania się w różnych obszarach aktywności życiowej, poprzez uruchomienie swojej kreatywności, wiary w swoje możliwości. Pozwoli to młodym ludziom na stawianie sobie celów życiowych i ich skuteczną realizację w przyszłości.

W kampanijne działania jak co roku zaangażowane są różne środowiska: nauczyciele, rodzice, kierowcy, sprzedawcy alkoholu. Im również dostarczona jest aktualna wiedza dotycząca nowych zagrożeń (alkopopy, napoje energetyzujące), wyuczonej bezradności oraz zachęcanie przeszłych rodziców do całkowitej abstynencji podczas ciąży (alkohol, papierosy, narkotyki).

W tym roku w kampanię zaangażowało się 37 szkół, w tym 22 szkoły podstawowe i 15 szkół gimnazjalnych w mieście Zabrze.
Wszystkim uczestnikom życzymy dobrej zabawy, zdrowej rywalizacji, dużo atrakcji i przeżycia miłych wrażeń w ramach wszelkich przedsięwzięć kampanijnych.