Wyróżnienia im. św. Kamila

27.04.2012

14 lipca już po raz 11 zostaną wręczone Wyróżnienia im. św. Kamila osobom fizycznym jak również instytucjom i organizacjom , którzy wnieśli szczególny wkład w życie miasta lub też przez swoją działalność przyczynili się do wzrostu znaczenia miasta Zabrza w kraju i na świecie.

Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać instytucje działające w mieście jak również członkowie Kapituły. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu ( Zabrze, ul. Wolności 286, pok. Nr 300, tel/fax 32/ 3733-437) do dnia 15 maja 2012 r.