Zabrze przestrzenią rozwoju

Metropolia Silesia zachęcała hiszpańskich inwestorów

27.04.2012

Po Cannes i Monachium czas na Madryt. Delegacja prezydentów miast Metropolii „Silesia” promowała region podczas zakończonych wczoraj targów inwestycyjnych odbywających się w Madrycie. Gospodarze śląskich i zagłębiowskich miast przedstawili ofertę inwestycyjną Metropolii „Silesia” oraz spotkali się z przedstawicielami metropolii madryckiej.

Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Biznesu i Inwestycji IMEX-IMPULSO EXTERIOR Polska miała status Kraju Zaproszonego Targów. Polskie stoisko wystawiennicze było miejscem spotkań typu B2B przedstawicieli polskich instytucji promujących regiony i miasta oraz izb handlowych z hiszpańskimi firmami poszukującymi możliwości inwestycyjnych i partnerów biznesowych w Polsce. Hiszpańscy biznesmeni otrzymali m.in. informacje o możliwościach inwestycyjnych w Polsce, w tym w Metropolii „Silesia”, w specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zachętach inwestycyjnych oferowanych inwestorom zagranicznym.
Delegacja miast Metropolii „Silesia” uczestniczyła również w specjalnym panelu pt. „Polska motorem wzrostu europejskiego”. Przewodniczący GZM, prezydent Dawid Kostempski podkreślił podczas spotkania, że kołem zamachowym polskiej gospodarki są właśnie inwestycje w miastach. Zachęcając przedstawicieli hiszpańskich firm do inwestowania w Polsce, przewodniczący przekonywał ich, że „Polska dzięki stabilności rządów oraz dzięki funduszom europejskim jest silną gospodarką Europy”.
Prezydenci spotkali się również z przedstawicielami Federacion de Municipos e Madrid. Jest to dobrowolny związek metropolitalny 179 gmin z Madrytem włącznie. Obejmuje swym zasięgiem teren zamieszkany przez 6 mln osób. Podczas spotkania rozmawiano
o problemach dwóch metropolii – śląskiej i madryckiej. Prezydentów śląskich i zagłębiowskich miast najbardziej interesowały problemy związane z funkcjonowaniem tak dużej metropolii oraz składowaniem odpadów. Na kolejnym spotkaniu samorządowcy rozmawiali z przedstawicielami Regionalnego Konsorcjum Transportu, które zarządza transportem publicznym na terenie aglomeracji madryckiej. Ciekawostką jest fakt, że transport ten jest finansowany nie tylko ze środków pochodzących ze sprzedaży biletów i dotacji samorządów, ale również z budżetu państwa.
Metropolia "Silesia", podobnie jak miało to miejsce podczas poprzednich dużych targów inwestycyjnych, przedstawiła inwestorom hiszpańskim ofertę inwestycyjną 12 swoich miast członkowskich. Ponad 70 propozycji inwestycyjnych, o różnym przeznaczeniu można oglądać w formie multimedialnej prezentacji wykonanej w kilku językach.
Każda oferta inwestycyjna zawiera krótki opis, typ inwestycji, określa powierzchnię nieruchomości, uwagi, dostępną infrastrukturę techniczną, a nawet dostępność komunikacyjną. Przy każdej karcie inwestycyjnej są również zamieszczone informacje, dotyczące osoby uprawnionej do udzielania na jej temat szczegółowych informacji. Oferta została przygotowana w siedmiu językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim.
Metropolia „Silesia” na promocję inwestycyjną miast członkowskich otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt o wartości miliona złotych uzyskał dofinansowanie w wysokości 884 000 PLN ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.