Konkurs recytatorski „WIERSZOLAKI NA SCENĘ”

27.04.2012

Zapraszamy do wzięcia udziału w MIEJSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM „WIERSZOLAKI NA SCENĘ”.

Konkurs zwieńczony będzie spektaklem teatralno – improwizowanym z udziałem laureatów

REGULAMIN

ORGANIZATOR:
• Towarzystwo Artystyczne T.Art

WSPÓŁORGANIZATORZY:
• Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Zabrzu
• Zakątek Artystyczny MACIEJki w Zabrzu
• Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu

I. CELE KONKURSU:
1. zaangażowanie jak najszerszej grupy dzieci w wieku przedszkolnym,
2. wprowadzanie estetyki i kultury żywego słowa już wśród dzieci w wieku przedszkolnym,
3. rozpowszechnianie wartościowej poezji i prozy, poszerzanie wiedzy na temat literatury dziecięcej,
4. promowanie dzieci szczególnie utalentowanych,
5. upowszechnianie wiedzy na temat kultury żywego słowa wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego, poprzez wymianę doświadczeń i korzystanie z fachowych rad aktorów.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE:
• konkurs recytatorski „Wierszolaki na scenę” ma zasięg miejski i jest adresowanym do dzieci w wieku przedszkolnym (od 4 do 6 lat, może mieć także 7 lat, ale jeszcze nie chodzić do szkoły),
• uczestników konkursu mogą zgłaszać przedszkola, ale także rodzice, opiekunowie,
• warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru zgodnego z regulaminem,
• termin zgłoszeń upływa 23 maja 2012 r., zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy : popmaria@poczta.onet.pl lub Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Zabrzu, ul. 3 Maja 12, tel./fax: 32-2715911, z dopiskiem – dla Marii Popławskiej
• termin konkursu: 28 maja , godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Zabrzu,
przy ul. 3 Maja 12 ( galeria Piwnica rysia),
UWAGA! Szczegółowych informacji na temat Konkursu „Wierszolaki na scenę” udziela Maria Popławska tel. 32 276 66 80, 602 102 280, e-mail: popmaria@poczta.onet.pl

III. ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA:

• uczestnicy prezentują jeden utwór poetycki lub fragment prozy o dowolnej tematyce. Maksymalna długość występu – 3 minuty!,
• oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane przez organizatora,
• oceny dokonywane są według następujących kryteriów:
a) dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku, itd.),
b) kultura słowa – m.in. dykcja, artykulacja, emisja)
c) interpretacja utworów
d) ogólny wyraz artystyczny.
• decyzja jury jest ostateczna.

IV . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów ( konkurs jest wspierany finansowo przez miasto Zabrze),
• podsumowanie konkursu zwieńczone spektaklem teatralno – improwizowanym w wykonaniu laureatów odbędzie się podczas Festiwalu Kwiatów w Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu 23 lub 24 czerwca 2012 r. ( dokładna data i godzina zostaną podane w terminie późniejszym).