XI Przegląd kabaretów szkolnych

25.04.2012

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w XI PRZEGLĄDZIE KABARETÓW SZKOLNYCH „Świat się śmieje…śmiej się z nami…”

CELE:

• inspirowanie młodego pokolenia do poznawania tradycji kabaretowej i teatralnej
• ukazanie humorystycznej części dorobku polskich pisarzy
• rozwijanie talentu scenicznego dzieci i młodzieży
• obycie z przestrzenią sceniczną, stworzenie możliwości pokazania krótkich scenek kabaretowych
• przeżycie osobistego kontaktu ze sceną
• pobudzanie inwencji twórczej
• rozwijanie tradycji kabaretowej w Zabrzu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

• przygotowanie przedstawienia kabaretowego stworzonego na podstawie publikowanego tekstu lub tekstu własnego
• w przeglądzie mogą brać udział zespoły artystyczne działające w szkołach oraz w placówkach pozaszkolnych. Grupa uczestnicząca w prezentacjach może liczyć nie więcej niż 10 osób.
• Czas prezentacji nie może przekraczać 15 minut.
• Dostarczenie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia ( można faksem, e-mail) w terminie do
25.05.2012 na adres:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3
ul. Opolska 29
41-800 Zabrze
tel/fax 32/271-54-45 opp3zabrze@wp.pl ,

• Przegląd odbędzie się w dniu 04.06.2012r. o godz. 12.00 w Kinie ROMA
• W przypadku dużej ilości zgłoszeń przesłuchanie zespołów zostanie rozłożone na dwa dni.
O kolejności występów zadecyduje losowanie.
• Jury tworzyć będą zaproszeni goście i wybrani członkowie występujących kabaretów. Werdykt jury jest ostateczny.
• Impreza ma charakter przeglądu i wspólnej zabawy. Dla najlepszych przewidziano niespodzianki.
• Zespoły samodzielnie pokrywają koszty przyjazdu.