Spotkanie dot. opiniowania ofert konkursowych

25.04.2012

Uprzejmie informujemy, że 26 kwietnia o godz. 12.00 w pokoju 201 w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym.