Zabrze przestrzenią rozwoju

Konkurs w ramach projektu "Pozytywna Przedsiębiorczość"

25.04.2012

Informacja na temat Projektu „Pozytywna Przedsiębiorczość”, ze szczególnym uwzględnieniem Konkursu organizowanego w ramach tego działania.

Projekt „Pozytywna Przedsiębiorczość”, jest drugą edycją ubiegłorocznego działania pod tą samą nazwą. Podobnie jak przed rokiem inicjatywa realizowana jest przez Stowarzyszenie JAW, a w związku z dużym zainteresowaniem poprzednią edycją postanowiliśmy przeprowadzić jego reedycję, udoskonalając uprzednio jego formułę. Głównym założeniem tego Projektu jest rozbudzenie wśród młodzieży przedsiębiorczych postaw, a także uzmysłowienie młodym ludziom jak istotne jest wytrwałe realizowanie swoich pasji. Zamierzone cele osiągamy realizując kolejne etapy Projektu.
Działanie rozpoczęło się kampanią informacyjną, która miała za zadanie zachęcić młodych ludzi do zastanowienia się nad swoim codziennym postępowaniem. Kampania była przeprowadzona w marcu, a polegała na rozpowszechnianiu plakatów zawierających intrygujące grafiki. Łącznie powstało sześć rodzajów plakatów, każdy z nich nawiązywał do konkretnego warsztatu, które są następną częścią Projektu.
Cykl szkoleń obejmował sześć warsztatów, które dotyczyły następujących aspektów: prawa konsumenta, rozmowa kwalifikacyjna, własna firma, autoprezentacja, wolontariat europejski oraz negocjacje. Warsztaty odbywały się od 16.04 do 23.04.2012r., w godzinach popołudniowych, a każdy z nich był prowadzony przez specjalistę z danej dziedziny. Szkolenia cechowały się wysoką jakością, co zostało zauważone przez uczestników – niejeden z nich zdecydował się wziąć udział w kilku warsztatach.
Ważną częścią Projektu „Pozytywna Przedsiębiorczość” jest trwający właśnie Konkurs. Istota tego działania polega na wyłonieniu najbardziej przedsiębiorczej osoby – pragniemy nagrodzić tych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy wytrwale realizują swoją pasję. Szukamy ambitnych osób, które poprzez swoją działalność efektywnie i świadomie rozwijają swoje umiejętności oraz dążą do samorealizacji. Konkurs składa się z dwóch etapów – pierwszy polega na wypełnieniu krótkiego formularza znajdującego się na stronie Projektu – www.pozytywna.eu. Drugi etap to indywidualna rozmowa z jury, na którą zaprosimy 10 najlepszych uczestników wyłonionych na podstawie przysłanych formularzy. Umiejętność konstruktywnej rozmowy to cecha, której nie może brakować zwycięzcy Konkursu w ramach Projektu „Pozytywna Przedsiębiorczość”. Oczywiście nie ma konkursu bez nagród, a w tym roku są one wyjątkowo atrakcyjne:
1 miejsce – Netbook (sponsor: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.),
wyjazd do Brukseli (zaproszenie dr Jan Olbrycht)
2. miejsce – kurs językowy (sponsor: Centrum Edukacyjne Future),
wyjazd do Brukseli (zaproszenie dr Jan Olbrycht)
3. miejsce – wyjazd do Brukseli (zaproszenie dr Jan Olbrycht)
wyróżnienie – kurs językowy (sponsor: Centrum Edukacyjne Future)
Udział w konkursie można brać do 6.05.2012r. (włącznie) – jest to termin zamknięcia internetowego formularza. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 2.06.2012r., podczas ostatniej części Projektu – Kabaretowego Dnia Sąsiada – hucznej imprezy organizowanej corocznie przez Stowarzyszenie JAW w kinie „Roma” w Zabrzu.
Kolejnym etapem Projektu będzie wykład przeprowadzony przez Posła do Parlamentu Europejskiego dr. Jana Olbrychta. Prelegent zaprezentuje na własnym przykładzie, że ciężka praca połączona z efektywną i świadomą samorealizacją jest kluczem do sukcesu zawodowego. Wykład ma za zadanie zmotywować młodzież do większego zaangażowania w doskonaleniu swoich umiejętności oraz rozbudzić ambicję u zgromadzonych osób. Wykład odbędzie się 11 maja w godzinach popołudniowych w centrum Zabrza (dokładne miejsce będzie znane w najbliższych dniach).
Zakończeniem Projektu będzie wspomniany już Kabaretowy Dzień Sąsiada – impreza na której odbędzie się wręczenie nagród uczestnikom konkursu oraz krótkie podsumowanie działań Projektowych. To wydarzenie będzie również propagować integrację międzysąsiedzką w ramach Europejskiego Dnia Sąsiada uzmysławiając młodym ludziom, jak pomocny w naszym życiu może być niedoceniany sąsiad. Podczas Kabaretowego Dnia Sąsiada swoją premierę będzie miała specjalna gazetka projektowa. Obok ogólnego opisu Projektu, gazetka będzie pełniła funkcję mini poradnika, w który znajdą się najistotniejsze elementy każdego z warsztatów.

Podmiot realizujący: Stowarzyszenie JAW
Sponsor Główny Projektu: Projektu: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o. o.
Sponsor Projektu: Centrum Edukacyjne FUTURE
Patronat Honorowy: Poseł na Sejm RP dr Borys Budka;
Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht;
Prezydent miasta Zabrze Małgorzata Mańka – Szulik

Więcej informacji na temat Projektu można przeczytać na stronie: www.pozytywna.eu

Kontakt:
Łukasz Gawenda, koordynator Projektu „Pozytywna Przedsiębiorczość”
Tel. 668-970-086, e-mail: lukasz.gawenda@jaw.org.pl