Posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich

23.04.2012

W dniach 19-20 kwietnia br. w Zabrzu odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.

W posiedzeniu uczestniczyło ok. 30 przedstawicieli odpowiedzialnych za sprawy edukacji w lokalnym samorządzie. W ramach spotkania poruszono kwestie dotyczące istotnych aktualnych problemów oświaty, a tematem wiodącym była realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie. Uczestnicy spotkania mieli także okazję do poznania kilku szkół i placówek oświatowych naszego miasta. Odwiedzili Zespół Szkół Nr 18 (obchodzący jubileusz 15-lecia kształcenia artystycznego), Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Przedszkole Nr 9. Mieli okazję zapoznać się z twórczością artystyczną uczniów i nauczycieli śląskich szkół artystycznych prezentowaną na wernisażu w Domu Muzyki i Tańca. Uczestniczyli także w gali VII Sejmiku Szkół Karpackich. Podsumowaniem posiedzenia Komisji Edukacji było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach dotyczących m.in. finansowania oświaty.