Kontenery na odpady wielkogabarytowe

23.04.2012

WYKAZ LOKALIZACJI USTAWIENIA POJEMNIKÓW NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE.

Termin od 07.05. 2012 do 11.05.2012

1. Gliwicka 2
2. Gliwicka 28
3. Wolności 220
4. Gagarina 1-15
5. Gagarina 17-27
6. Heweliusza 10-16
7. Heweliusza 26
8. Grottgera 25
9. Webera 10
10. Wyspiańskiego 2
11. Pokoju 7
12. Pokoju 42
13. J. Galla 8b
14. Zakopiańska 32
15. Opawska 9
16. Opawska 39

Przypominamy o bezwzględnym zakazie wrzucania do pojemników gruzu oraz opon. Jednocześnie prosimy o nieprzeładowywanie pojemników, gdyż w czasie trwania akcji zapełnione pojemniki zostaną wymienione na puste. Informujemy, że akcja wystawiania pojemników będzie okresowo powtarzana.