Panel dyskusyjny „Dziecko niepełnosprawne a potrzeby rodziny”

18.04.2012

26 kwietnia w Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu odbędzie się panel dyskusyjny „Dziecko niepełnosprawne a potrzeby rodziny”. Panel organizowany jest w ramach obchodów Światowego Dnia Wali z Dyskryminacją Osób niepełnosprawnych.
 

Ideą placówki jest kontynuowanie i propagowanie podjętych w latach ubiegłych działań, których nadrzędnym celem jest budowanie większej świadomości społecznej na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
W programie:
1. Panel dyskusyjny „Dziecko niepełnosprawne a potrzeby rodziny”.
2. Wystawa fotografii.
3. Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych:
„Model pracy z rodziną”
„Jakim jestem rodzicem” warsztat dotyczący postaw rodzicielskich”

Patronat honorowy nad obchodami objęli: Prezydent Miasta Zabrze oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.