Zarządzenie prezydenta dot. rozstrzygnięcia konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej

16.04.2012

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.

Informacja w załączniku