Wyniki zbiórki publicznej

16.04.2012

Wyniki zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Stowarzyszenie KONTAKT Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu ul. M. Konopnickiej 3.
 

23 .03.- 30.03 2012 na podstawie Decyzji nr SO.5311.5.2012 z dnia 02.03.2012r. Stowarzyszenie KONTAKT Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu ul. M. Konopnickiej 3,
przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie sprzedaży przedmiotów wykonanych przez osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Zbiórka publiczna odbyła się w Centrum Organizacji Pozarządowych oraz na pasażu Centrum Handlowego PLATAN przy pl. Teatralny 12 w Zabrzu.
W wyniku zbiórki :
1. ze sprzedanych przedmiotów uzyskano kwotę 823,50 zł / osiemset dwadzieścia trzy zł 50/100/.
2.Kwota ta zostanie przeznaczona na wakacyjne wyjazdy dla podopiecznych stowarzyszenia.