"Poznaję, badam, wiem"

16.04.2012

Urząd Miejski w Zabrzu realizuje projekt edukacyjny pn. "Poznaję, badam, wiem", wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach prawie 1000 zabrzańskich gimnazjalistów pojedzie m.in. do Paryża.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów przyrodniczo-informatycznych, humanistycznych, artystycznych oraz języków obcych. Młodzi ludzie uczestniczą w wielu zajęciach plastycznych, muzycznych oraz zajęciach dotyczących przeprowadzania eksperymentów fizycznych i chemicznych, m.in. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. Kolejnym ważnym elementem prowadzonych działań jest wyjazd do Paryża, gdzie gimnazjaliści będą mieli okazję zapoznać się z historią życia Marii Curie-Skłodowskiej, dwukrotnej noblistki.