Ucieczka ze świata ciszy 2

15.04.2012

13 kwietnia w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu odbyły się kolejne konfrontacje. Tym razem tematem była "Ucieszka ze świata ciszy 2". Konfrontacje to spotkania społeczności pacjentów, lekarzy, bioinżynierów prowadzone w formie łączącej naukę i kulturę.

Spotkanie, które prowadzili Zbigniew Nawrat z Fundacji i Mirosław Koperwas, tłumacz języka migowego przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu, związane było z problemami zmysłu słuchu. Wśród licznie zgromadzonej publiczności znaleźli się przedstawiciele stowarzyszeń osób z problemami słuchu. Udział wzięła w nim również prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Urząd Miejski w Zabrzu od siedmiu lat zatrudnia tłumacza języka migowego. Otwierając się jeszcze bardziej na potrzeby środowiska, jako pierwszy samorząd w Polsce, urząd wdrożył usługę wspomagającą tłumacza języka migowego on-line zwaną "toktutok". Usługa polega na tłumaczeniu na żywo rozmowy z osobą niesłyszącą za pośrednictwem tłumacza dostępnego przez Internet. Połączenie następuje automatycznie za pomocą naciśnięcia jednego przycisku. Za pomocą dotyku ekranu urządzenie łączy nas wideokonferencyjnie z jednym z profesjonalnych tłumaczy, który dowiaduje się od osoby niesłyszącej, w jakiej sprawie przyszedł. Po czym zawiadamia odpowiedniego pracownika, wskazanego wcześniej do obsługi danej sprawy. Pracownik podchodzi do stanowiska, gdzie czeka osoba niesłysząca i przy wsparciu tłumacza on-line kompleksowo załatwia sprawę.