Podsumowano "Szkolne Prezentacje"

11.04.2012

11 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu podsumowano XIV edycję Targów Edukacji "Szkolne Prezentacje 2012". Impreza odbywała się pod patronatem prezydenta Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik.

 

W trakcie spotkania rozstrzygnięto konkurs na najlepsze stoisko wystawiennicze. W kategorii „Szkoły ponadgimnazjalne" I miejsca zajął Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu, II miejsce Zespół Szkół Nr 18 w Zabrzu, III miejsce Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Zabrzu. Z kolei w  kategorii „Szkoły wyższe" I miejsce zajęła Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach, II miejsce Politechnika Śląska w Gliwicach, III miejsce Uniwersytet Śląski w Katowicach. Najlepsi odebrali puchary przechodnie Prezydenta Miasta Zabrze. W spotkaniu udział wzięli o Małgorzata Mańka – Szulik, prezydent Miasta Zabrze, Jan Pawluch, zastępca Prezydenta Miasta Zabrze, Jerzy Cieślar, prezes Zabrzańskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Zbigniew Krzyżanowski, dyrektor Zabrzańskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a także dyrektorzy i nauczyciele zabrzańskich szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele wyższych uczelni i przedstawiciele zabrzańskich zakładów pracy.
 

Przypominamy, że "Szkolne Prezentacje 2012" odbyły się 22 marca w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Organizatorami byli o Urząd Miejski w Zabrzu, MOSiRw Zabrzu, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.Udział wzięło 71 wystawców: 23 publiczne szkoły i placówki ponadgimnazjalne z Zabrza, 6 publicznych szkół ponadgimnazjalnych z miast ościennych (Gliwice – 4, Ruda Śląska – 1, Ornontowice – 1), 9 niepublicznych szkół policealnych (4 z Zabrza, 5 z innych miast), 7 publicznych uczelni wyższych lub ich wydziałów (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach i osobno jej Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku – Białej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu), 14 niepublicznych uczelni wyższych, 8 innych instytucji służących radą uczniom i ich rodzicom (Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 – Centrum Pracy Twórczej, Młodzieżowe Biuro Pracy OHP, Komenda Miejska Policji w Zabrzu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach – Filia w Zabrzu), 4 przedstawicieli dużych pracodawców, wspierających rozwój kształcenia zawodowego w zabrzańskich szkołach (KAEFER S.A., Grupa POWEN – WAFAPOMP S.A., Kompania Węglowa S.A., Oddział KWK „Sośnica – Makoszowy”, STALKOWENT sp. z o.o. Targi odwiedziło prawie 2,5 tys uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.