Podpisano umowę na hermetyzację oczyszczalni ścieków

11.04.2012

11 kwietnia na terenie Oczyszczalni Ścieków Śródmieście została podpisana umowa na realizację kolejnego zadania w ramach projektu pod nazwą "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Kontrakt nr 8 pn. „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Śródmieście – Hermetyzacja obiektów” jest pierwszym z ośmiu kontraktów na roboty budowlane w ramach projektu.

Zakres kontraktu przewiduje zaprojektowanie i wykonanie hermetyzacji wybranych obiektów oczyszczalni oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji do dezodoryzacji powietrza odprowadzanego z obiektów poddanych hermetyzacji. W trakcie realizacji prac, renowacji i zabezpieczeniu antykorozyjnemu poddane zostaną powierzchnie narażone na agresywne środowisko występujące w hermetyzowanych obiektach. Po zakończeniu trwającej 22. miesiące inwestycji, w oczyszczalni funkcjonować będzie także nowe stanowisko przeznaczone do odbioru ścieków dowożonych. Stanowisko wykorzystywać będzie istniejącą – kontenerową stację zlewną. Wartość kontraktu wynosi ponad 7,6 mln zł. Wykonawcą prac będzie firma Instal Kraków S.A. Jest to przedsiębiorstwo branży budowlanej założone w 1950 roku, specjalizujące się w wykonywaniu oraz montażu instalacji w obiektach przemysłowych, komunalnych i ochrony środowiska.
Przypominamy, że cały projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” obejmuje budowę i przebudowę około 69 km kanalizacji sanitarnej wraz z czterema przepompowniami ścieków oraz budowę i przebudowę około 68 km kanalizacji deszczowej. Umowa o dofinansowanie, zawarta przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Gminą Zabrze w dniu 19 listopada 2010 roku, przewiduje dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 225 mln ł, a całość projektu na poziomie 322 mln zł.