Rekultywacja terenów wokół rzeki Bytomki

06.04.2012

Wniosek Zabrza o pozyskanie kolejnego dofinansowania z Unii Europejskiej został rozpatrzony pozytywnie. Tym razem środki z wysokości 40 mln zł zostaną przeznaczone na rekultywację terenów w rejonie rzeki Bytomki.

 

Dbając o poprawę stanu środowiska naturalnego Zabrze przystępuje do realizacji projektu pn. „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki” finansowanego z Funduszu Spójności. Efektem programu będzie przywrócenie wartości przyrodniczych zdegradowanych terenów i stworzenie obszarów przyjaznych dla mieszkańców. Projekt obejmuje 8 terenów o łącznej powierzchni 180 ha.

Przypominamy, że zabrzańscy urzędnicy od kilku lat skutecznie pozyskuje fundusze unijne. Są one przeznaczane na rozwój miasta m.in. modernizację wodociągów, inwestycje drogowe, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, rozbudowę kopalni Guido czy udostępnianie dla turystów Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.