Godziny pracy UM 6 i 7 kwietnia

06.04.2012

Informuję, iż w dniu 6 kwietnia 2012 r. zostaną skrócone godziny pracy Urzędu Miejskiego w Zabrzu do godziny 13.00.
 

Natomiast obsługę petentów:
• na sali obsługi interesantów,
• w punkcie obsługi interesanta,
• w kasach Urzędu,
• w punkcie informacji o mieście,
• w terenowym punkcie paszportowym,
skraca się do godziny 12.00.

Powyższe informacje nie obejmują Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Centrum Nadzoru Wizyjnego.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 7 kwietnia 2012 r. Punkt Obsługi Interesanta w Centrum Handlowym M1 oraz Punkt Informacji o Mieście będzie zamknięty.