TYDZIEŃ ZIEMI w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

03.04.2012


 

 

 

 

 

 

„Tydzień Ziemi" będący największym tego typu przedsięwzięciem w województwie śląskim, odbywa się corocznie od dziewiętnastu lat. Adresowany głównie do dzieci
i młodzieży stawia sobie za cel dostarczenie rzetelnej wiedzy i informacji o stanie
i różnych aspektach ochrony środowiska, a jednocześnie tworzy przestrzeń dla publicznego ujawniania aktywności, pomysłowości, różnorakich talentów i wielkiej wrażliwości młodych ludzi. Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży Śląska – corocznie bierze w niej udział około 11.000 osób. „Tydzień Ziemi" znalazł również aprobatę i mocne poparcie władz państwowych, samorządowych oraz sponsorów, którym nieobca jest troska o środowisko naturalne i edukacje ekologiczną.
W ramach imprezy organizowane są m.in.: prelekcje, warsztaty, konkursy plastyczne, literackie, konkurs internetowy, koncerty, projekcje filmowe, wystawy, wycieczki do obiektów przemysłowych i komunalnych, zawody sportowe.
Hasło tegorocznej edycji brzmi: „W stronę mocy”.
Patronat honorowy nad XIX Tygodniem Ziemi objęła Pani Krystyna Szumilas – Minister Edukacji Narodowej i Pani Małgorzata Mańka – Szulik – Prezydenta Zabrza

Więcej informacji o XIX Tygodniu Ziemi znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.muzeumgornictwa.pl/index.php?id=562

Laureaci konkursów zostaną zaproszeni na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, co nastąpi w trakcie XIX „Tygodnia Ziemi” (16-22 kwietnia 2012)
Protokoły Jury konkursowych zostaną opublikowane w Internecie na stronie www.muzeumgornictwa.pl, nie przewidujemy innej formy informowania uczestników o wynikach konkursów (za wyjątkiem powiadomienia laureatów).

Patronat medialny :
TVP Katowice
TVZ (Telewizja Zabrze)
Radio PLUS ŚLĄSK
Dziennik Zachodni
Silesiakultura.pl
Czasdzieci.pl
Nowiny Zabrzańskie
Radio Katowice