Zabrzańskie zabytki turystyki poprzemysłowej kandydują na list UNESCO

02.04.2012

2 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim zorganizowana została konferencja prasowa podczas której Jerzy Gorzelik, członek Zarządu Województwa Śląskiego poinformował, że Zabrzańskie zabytki turystyki poprzemysłowej są na dobrej drodze do wpisania do Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Chodzi o kompleks zabytków górniczych w skład których wchodzą Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido, Skansen Królowa Luiza i Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna. O wpisanie na listę UNESCO będzie się ubiegać także Radiostacja Gliwicka. Nad wyborem projektów pracował zespół ekspertów powołany przez Jerzego Gorzelika, członka Zarządu Województwa Śląskiego. Najpierw obiekty muszą trafić do rejestru pomników historii.

Z kolei, aby móc zakwalifikować się na listę stanowiącą dziedzictwo kulturowe muszą zostać spełnione określone kryteria, które zostały wyznaczone przez Organizację UNESCO. Za nim to jednak stanie się obiekty startujące do listy muszą spełniać w zakresie dziedzictwa kulturowego sześć czynników. Każde ze zgłoszonych na listę obiektów zabytkowych oraz przyrodniczych starających się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości przechodzi bardzo ostrą weryfikację. Decyzja o takim wpisie po spełnieniu określonych kryteriów zapada na szczeblu Komitetu Światowego Dziedzictwa. Wystarczy, że jeden z kryteriów nie jest spełniony albo nie spełnia wymogów postawionych przez Komitet i wpis nie dochodzi do skutku. Właśnie tego typu zabytki zasługują na pełną ochronę poprzez wpis na listę. Kryteria dotyczące czynników kulturowych muszą odwoływać się do historii związanej z danym krajem. Muszą być bezpośrednio na trwale związane z uczuciami społeczeństwa odnośnie tych wydarzeń. Muszą stanowić wartość w skali narodowej i być chlubą ludzi. Zabytek o kryteriach kulturowych musi być unikatowy i wytworem ludzkich rąk. Powinien wnosić ogromne bogactwo emocjonalne związane z tym obiektem. Budowa tego obiektu musi szczególnie wpływać na rozwój w dziejach ludzkości. Jego architektura powinna być świadectwem pokoleń i nadal korzystających z ich dorobku przyszłych społeczeństw.

W konferencji udział wzięli także  prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz i dyrektor Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego Jacek Owczarek