Zabrze przestrzenią rozwoju

Jubileusz Szkoły Plastycznej

02.04.2012

30 marca w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyły się obchody Jubileuszu 15-lecia Szkoły Plastycznej. Honorowy patronat nad uroczystościami objęli: Bogdan Zdrojewski, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta Zabrze oraz Marian Oslislo, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

Była to okazja nie tylko do podsumowań i wspomnień, ale także do wspólnego świętowania. Pierwszym punktem był wernisaż wystawy „Artystyczne pejzaże Polski”, który zorganizowany został w holu górnym DMiT. Następnie odbył się uroczysty koncert, w trakcie którego zaprezentowali się uczniowie, nauczyciele, absolwenci i przyjaciele „Plastyka”. Na scenie wystąpili soliści, chór „Resonans con tutti”, chór i orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zabrzu i Zespół Jazzowy. Podczas koncertu powstało 6 obrazów ukazujących najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły.
– Jubileusz to okazja do wyrażenia słów uznania wszystkim pracownikom Szkoły oraz osobom, dzięki którym ta placówka powstała. – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Szkoła cieszy się dużym prestiżem w Województwie Śląskim. Uczniowie „Plastyka” odnoszą szereg sukcesów w różnego rodzaju konkursach plastycznych zdobywając uznanie w środowisku artystycznym, równocześnie przyczyniając się do promocji Miasta Zabrze.

W skład Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu-Kończycach wchodzą obecnie trzy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 35, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych oraz Liceum Plastyczne. Początki szkolnictwa w gminie Kończyce sięgają roku 1856, kiedy to pojawił się projekt budowy szkoły powszechnej, do której uczęszczać miały dzieci z Kończyc, Pawłowa i Bielszowic. Projekt ten nie został jednak zrealizowany. Zbiórkę pieniędzy na budowę szkoły rozpoczęto dopiero w 1865 roku ale jednorazowo zebrana suma nie dawała szans na podjęcie inwestycji. Równolegle przygotowywano się do uruchomienia szkoły w tymczasowo wynajmowanych pomieszczeniach, co udało się w lutym 1865 roku. W prowizorycznych warunkach szkoła funkcjonowała do 1871 roku, kiedy to wobec wypowiedzenia umowy najmu, pojawiła się konieczność przeniesienia uczniów do Pawłowa. Ta niewygodna dla mieszkańców Kończyc sytuacja wpłynęła na przyspieszenie działań zmierzających do budowy własnej szkoły. Zamierzenia te udało się sfinalizować w październiku 1875 roku. Uruchomiono wtedy szkołę w nowo wybudowanym budynku, położonym w środku gminy przy głównej ulicy. Budynek szkolny stał przy dzisiejszej ulicy Paderewskiego przed budynkiem obecnego przedszkola. Była to szkoła jednoklasowa, a od 1884 roku trzyklasowa. Cały czas wzrastała liczba uczniów. W 1899 roku uczęszczało już do szkoły około 500 dzieci i należało pomyśleć o budowie nowego, większego budynku. W latach 1900-1901 wybudowano nowy gmach, który już po kilku latach okazał się znowu za mały.
Po wyzwoleniu Kończyc, w styczniu 1945 roku, podjęto prace zmierzające do uruchomienia szkoły. Zapisano do niej 514 dzieci. W 1951 roku gmina Kończyce została przyłączona do miasta Zabrza i stała się jego dzielnicą. W okresie powojennym szkoła otrzymała numer 35 i jako Szkoła Podstawowa nr 35 funkcjonuje do dnia dzisiejszego (w roku 1965 w Zabrzu działało 39 szkół podstawowych). Z przyczyn politycznych nie zachowano przedwojennego patrona szkoły, a w roku 1967 nadano jej imię Włodzimierza Majakowskiego, rosyjskiego poety i dramaturga. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, z inicjatywy ówczesnej dyrektor szkoły, Małgorzaty Mańki-Szulik oraz znanego artysty plastyka Mariana Oslislo, podjęto starania o utworzenie w Kończycach szkoły plastycznej. Działania te wspierali także związani z Zabrzem plastycy, nauczyciele i wykładowcy szkół artystycznych. Dzięki poparciu władz miasta, udało się w 1996 roku utworzyć 5-letnie Liceum Sztuk Plastycznych, które było pierwszą w Polsce szkołą prowadzoną przez samorząd. Liceum dzieliło budynek razem ze szkołą podstawową. Kadrę stanowili częściowo nauczyciele szkoły podstawowej, częściowo nowo zatrudnieni nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz nauczyciele plastycy, w tym także wykładowcy wyższych uczelni. Po wprowadzeniu w kraju reformy systemu edukacji, liceum zostało przekształcone z dniem 1 września 1999 roku w Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych. Uczniowie szkół plastycznych uczestniczą w licznych konkursach, zdobywając w nich nagrody i wyróżnienia. Szkoła jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Rysowania w Zabrzu oraz warsztatów Barwa i dźwięk. Do szkoły plastycznej uczęszczają dzieci i młodzież nie tylko z terenu miasta Zabrza ale także z sąsiednich miast oraz z dalej położonych miejscowości. W roku szkolnym 2007/2008 oddano do użytku boisko szkolne a 2009/2010 przeprowadzono termomodernizację budynku. Szkoła dysponuje pracowniami komputerowymi oraz pracowniami przedmiotów artystycznych. Praktycznie od początku funkcjonowania szkoły artystycznej czynione są starania o budowę zaplecza z dodatkowymi pracowniami, które umożliwiło by dalszą poprawę warunków pracy i nauki.