IV Spartakiada sportowo-integracyjna

02.04.2012

29 marca 2012r. odbyła się IV SPARTAKIADA SPORTOWO – INTEGRACYJNA – TURNIEJ GIER I ZABAW RUCHOWYCH „WITAJ WIOSNO’’, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kontakt Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 41.
 

W spartakiadzie wzięło udział 100 uczniów z klas I –III z placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego w Zabrzu. Podczas udziału w konkurencjach sportowych uczniowie mieli możliwość współpracy i współdziałania w grupach, pokazania własnych umiejętności. Dyscypliny sportowe dostosowane były do możliwości dzieci niepełnosprawnych w tym ruchowo i prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego, rehabilitantów ruchowych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 41w Zabrzu.

Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody w postaci gier stolikowych oraz poczęstunek .