Europejski Rok Seniora rozpoczęty

02.04.2012

W minioną sobotę w ramach Dni Papieskich w Galerii Cafe Silesia zainaugurowano Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

– W naszym mieście seniorzy, dzieląc się radością życia, angażują się w wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym czy charytatywnym – powiedziała obecna na spotkaniu prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Aktywnie działają w wielu organizacjach pozarządowych, uczestniczą w życiu miasta i dzielą się swoim doświadczeniem.

Doceniając wkład jaki wnoszą do społeczeństwa aktywni seniorzy oraz w celu zapewnienia długofalowych rezultatów Europejskiego Roku Wolontariatu rok 2012 został ustanowiony w Unii Europejskiej Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jego celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby społeczne osób starszych i wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału dla zaspokojenia specyficznych potrzeb społeczności lokalnych, wsparcia rozwoju wolontariatu wśród tej grupy wiekowej i zapewnienia spójności społecznej. Aktywne starzenie się jest według Światowej Organizacji Zdrowia procesem tworzenia optymalnych możliwości w zakresie zdrowia, uczestnictwa i bezpieczeństwa w celu poprawy jakości życia seniorów.