V Konferencja Placówek Promujących Zdrowie

30.03.2012

29 marca w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym "Innowacja" w Zabrzu odbyła się V Konferencja Placówek Promujących Zdrowie zorganizowana przez Śląskie Centrum Chorób Serca.
 

Jej celem była wymiana doświadczeń i wiedzy między szpitalami zrzeszonymi w Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Poruszano takie tematy jak edukacja zdrowotna pacjenta, działania edukacyjno zdrowotne podejmowane na rzecz pracowników służby zdrowia oraz promocja zdrowia wśród lokalnej społeczności. W konferencji udział wzięła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Konferencja składająca się z dwóch sesji rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca prof. Mariana Zembali. Następnie Grażyna Kruk-Kupiec wygłosiła wykład na temat bezpieczeństwa pacjentów w aspekcie zapobiegania upadkom. Wystąpienie Bogumiły Szymczyk rozpoczęło pierwsza sesję konferencji. Dotyczyło ono wagi jaką odgrywa promocja zdrowia dla mieszkańców miasta Zabrze. Następną osobą proszoną do zabrania głosu był Wojciech Wiśniewski który zaprezentował działania na rzecz promocji zdrowia, realizowane przez Kolejową Służbę Zdrowia. Z kolei Irena Młynarczyk poruszyła temat miażdżycy kończyn dolnych. Uświadomiła słuchaczy jak prostymi sposobami uzyskać wiele zdrowotnych korzyści. Wystąpienie Bożeny Krymskiej dotyczyło chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet. Przedstawione zostały czynniki zwiększające wystąpienie tych chorób, a także metody profilaktyczne zmniejszające ryzyko zachorowań. Cechy, podział oraz przyczyny zaburzeń pamięci zostały omówione przez Joanne Foik. Słuchacze zostali przeczuleni na to, aby ćwiczyć swoją pamięć i starać się wykryć wszelkie zaburzenia możliwie jak najszybciej, gdyż im wcześniej są one wykryte tym są łatwiejsze do wyleczenia.Temat układu immunologicznego przedstawiła Zofia Prażak. Słuchacze dowiedzieli się, które miejsca są skupiskami niebezpiecznych bakterii, a także jak skutecznie chronić się przed spadkiem odporności. Wypoczynek oraz relaks pozwolą utrzymać układ odpornościowy na odpowiednim poziomie. Na zakończenie pierwszej sesji konferencji przedstawiony został problem palenia wśród młodzieży. Opracowała go Anna Bauer oraz Ewa Tarabura-Łysko. Ukazane zostały statystyki związane z paleniem wśród młodzieży. Zwrócono uwagę na to, że palenie jest nałogiem równie niebezpiecznym jak narkotyki. Uzależnienie od nikotyny jest chorobą, która jest możliwa do wyleczenia.

Druga sesja rozpoczęła się od wykładu Sylwii Szefer, która przybliżyła temat zwyrodnienia stawu biodrowego i jego wpływu na jakość życia. Następnym mówcą byłą Wioletta Celta, która omówiła temat osteoporozy.Beata Wrodarczyk skupiła się na temacie skuteczności terapii przeciwbólowej u osób po zabiegu endoprotezoplastyki. Na zakończenie konferencji wystąpiły Katarzyna Piotrowska oraz Anna Paluch, które ukazały jaki poziom stresu spotyka pielegniarki podczas wykonywania swojej pracy.

Osobom obecnym na sali została dostarczona wiedza na temat chorób, które mogą dotknąć każdego z nas oraz sposobów ich wykrywania oraz leczenia.