Informacja w sprawie foliowania dowodów osobistych

30.03.2012

Wobec coraz częstszych przypadków laminowania, ofoliowania lub zaklejania dowodów osobistych przez ich właścicieli w sposób trwały, Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych informuje, że działania takie należy uznać za uszkodzenie dokumentu, co – zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm./ – rodzi obowiązek jego wymiany.

Wymóg laminowania dokumentów urzędowych musi wynikać z przepisów prawa. Taki wymóg nie został jednak przewidziany we wzorze dowodu osobistego, określonym w § 19 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty /Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384 z późn. zm./.

Oklejanie, foliowanie lub zalaminowanie dowodu osobistego stanowi przeszkodę w weryfikacji jego zabezpieczeń, może również w znacznym stopniu utrudnić lub uniemożliwić ocenę, czy dany dokument został podrobiony lub przerobiony.