V Metropolitalne Święto Rodziny

27.03.2012

Trwają przygotowania do kolejnej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny, która poświęcona będzie rodzinie wielopokoleniowej oraz przekazywanym w niej tradycjom i wartościom. To już piąta edycja tego wyjątkowego wydarzenia, którego koordynatorem jest Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta Zabrze.

26 marca w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się pierwsza konferencja organizacyjna z udziałem księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego – honorowego patrona Święta Rodziny, prezydenta Zabrza, przewodniczącego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Dawida Kostempskiego, dyrektora Biblioteki Śląskiej prof. Jana Malickiego oraz przedstawicieli miast biorących udział w tym przedsięwzięciu, a także instytucji kultury i organizacji działających na rzecz rodziny.

Pierwsza edycja Święta Rodziny odbywała się pod hasłem „Moja wyjątkowa rodzina”, drugiej towarzyszył „Portret matki”, zaś trzeciej przyświecała myśl „Ojciec fundamentem rodziny”. Ubiegłoroczne Święto Rodziny miało szczególny charakter, ze względu na beatyfikację naszego ukochanego Papieża – Jana Pawła II, w którego nauczaniu kwestie dotyczące rodziny zajmowały zawsze szczególne miejsce. Jej myślą przewodnią było „Piękno życia rodzinnego”. Tegoroczne Święto Rodziny odbędzie się pod hasłem „Przez pokolenia”.

– Serdecznie gratuluję pomysłu i dzieła, które z takim powodzeniem udaje się realizować. Rodziny pokoleniowe są W takich rodzinach człowiek uczy się dwóch podstawowych relacji. Relacji do Boga i relacji do drugiego człowieka – podkreślił arcybiskup Wiktor Skworc, nowy metropolita katowicki.

Do tegorocznego hasła Metropolitalnego Święta Rodziny nawiązała również Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza – Bardzo się cieszę, że potrafimy wspólnie myśleć o tym, co najcenniejsze. Ileż pięknych wartości przejęliśmy z domów naszych babć i dziadków. Te tradycje trzeba pielęgnować. Ogromnie się cieszę, że naszej inicjatywie towarzyszy coraz więcej ciekawych pomysłów .

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.swieto-rodziny.pl