IGRASZKI 2012

27.03.2012

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu oraz Ośrodek Edukacji Baletowej i Tańca Współczesnego Gronex organizują I Zabrzański Festiwal Tańca Przedszkolaków. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Festiwal jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat i adresowany do przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół podstawowych, szkół tańca i innych ośrodków kultury (w tym placówek z oddziałami integracyjnymi) z terenu województwa śląskiego. Jego celem jest prezentacja twórczości tanecznej dzieci. Przesłuchania konkursowe odbędą się 10 maja od godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu (ul. 3 Maja 91a). Szczegółowe informacje, w tym regulamin i kartę zgłoszeniową, można znaleźć na stronie internetowej www.mok.art.pl