Włoska firma pierwszym inwestorem w zabrzańskiej strefie

22.03.2012

22 marca w Urzędzie Miejskim w Zabrzu została podpisana umowa z pierwszym inwestorem w zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest to firma Metal Service Center Sp. z o.o., która zajmuje się obróbką stali.

 

Zgodnie z deklaracjami inwestora w zakładzie powstanie ok. 40 miejsc pracy. Firma będzie funkcjonować na terenach Strefy przy ul. Ofiar Katynia, które obecnie udostępniane są przedsiębiorcom. Prace przy budowie hali mają się rozpocząć jeszcze w tym roku, po uzyskaniu przez inwestora niezbędnych pozwoleń. Produkcja ma ruszyć w roku 2014.

– W tym roku planujemy jeszcze przeprowadzić dwa przetargi na nieruchomości w strefie w wyniku czego powstać powinno łącznie ok. 200 miejsc pracy. – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przekłada się bezpośrednio na powstawanie nowych miejsc pracy, a poprzez to na rozwój miasta. W Zabrzu wspieramy przedsiębiorców, choćby poprzez to, że inwestujemy w rozwój strefy ekonomicznej.

Przypomnijmy, że w lipcu 2011 roku została oddana do użytku droga dojazdowa do terenów zabrzańskiej strefy ekonomicznej zlokalizowanych w Rokitnicy w rejonie ulicy Ofiar Katynia. Inwestycja kosztowała ponad 7 mln zł. Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał na ten cel dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 4 mln zł. Pieniądze pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto miasto pozyskuje fundusze unijne na promocję naszych terenów inwestycyjnych. Zakończyliśmy jeden i realizujemy kolejne 2 projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Efektem są m.in. publikacje w prasie branżowej: „Promocja terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze”. Koszt ponad 800 tys. zł, z czego kwota dofinansowania to 680 tys. zł., „Zabrze – kopalnia możliwości. Kontynuacja promocji terenów inwestycyjnych miasta”. Koszt ponad 800 tys. zł, z czego kwota dofinansowania to 700 tys. zł.