Podsumowanie konkursu "20 lat Straży Pożarnej- jak nas widzą tak nas malują”

22.03.2012

27 marca o godz. 13.00 zapraszamy do Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr3 ul. Opolska 29 na podsumowanie XIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pod hasłem „20 lat Straży Pożarnej- jak nas widzą tak nas malują”.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 było koordynatorem XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego. Konkurs, na szczeblu miasta Zabrze, mógł odbyć się na naszym terenie dzięki życzliwemu wsparciu Wydziału Oświaty oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
Wpłynęło ponad 500 prac z placówek oświatowych działających w mieście. Celem konkursu była promocja i poszerzenie wiedzy na temat działalności straży pożarnej, popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń, zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń oraz umiejętności ich unikania, kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożenia.
Prace młodych artystów charakteryzowała wielość technik: grafika, ołówek, pastele suche i mokre, akwarele i kredki, kolage, wyklejanki oraz komiks. Wszyscy autorzy wykazali się talentem, umiejętnościami plastycznymi i doskonałą obserwacją życia. Dostrzegali różnorodne sytuacje, w których człowiek może przyjść z pomocą drugiemu, wykazali się rozległą wiedzą na temat pracy strażaków. Uczestnicy konkursu perfekcyjnie połączyli formę z treścią. Prace są żywiołowe, pełne ekspresji, wykonane z fantazją i bardzo starannie. Przedstawione przez początkujących artystów kryzysowe sytuacje pulsują życiem. Jurorzy zauważyli indywidualny wysiłek twórczy młodych plastyków i ocenili poziom prac jako wysoki.
 

Gr.I 6-8 lat
I miejsce – Krzysztof Bugajski P1 p. Jolanta Jerenał
II miejsce – Julia Gorawska SP43 p. Mirosława Ordysińska
III miejsce – Dawid Statkiewicz SP32 p. Izabela Olbryś
IV miejsce – Dominik Szczęsny P48 p. Katarzyna Janusz
V miejsce – Oliwia Śmigiela P1 p. Jolanta Jenerał
Wyróżnienie – Maciej Drobny P1 p. Jolanta Jenerał
Wyróżnienie – Julia Nowakowska SP8 p. Dorota Rajer, p. Pawlicka
Wyróżnienie – Dominik Ścisło P20 p. Ewa Piwowarczyk
 

Gr. II 9-12 lat
I miejsce – Katarzyna Bombelka SP28 p. Izabela Dąbkowska
II miejsce – Paulina Jarzębowska SP32 p. Magdalena Koik
III miejsce – Michalina Turlejka SP32 p. Magdalena Koik
IV miejsce – Danuta Magera SP25 p. Monika Resse
V miejsce – Dominik Popielarz SP28 p. Ewa Rogacka
Wyróżnienie – Julia Berlińska MDK1 p. Wiesław Darewski
Wyróżnienie – Jaonna Rogut SP26 p. Elżbieta Dyl
 

Gr. III 13-16 lat
I miejsce – Rozalia Momot Gim.13 p. Mariola Pomorska
II miejsce – Agnieszka Grzesik MDK2 p. Wiesław Darewski
III miejsce – Paulina Kuca Gim.10 p. Elżbieta Dyl
IV miejsce – Mariola Janik SP8 p. Anna Kwiecińska
V miejsce – Kamil Mirga SP8 p. Anna Kwiecińska
Wyróżnienie – Anna Dmoch Gim.17 p. Danuta Kusz
Wyróżnienie – Kinga Pawlica MDK1 p. Elżbieta Dyl
 

Gr. IV inne
I miejsce – Artur Krasicki ZSS42 p. Alicja Kozub
II miejsce – Waldemar Gregonis ZSS42 p. Alicja Kozub
III miejsce – Patrycja Kuznowska Świetlica „DOM” p. Iwona Janosz
IV miejsce – Karolina Sobczyk ZSS42 p. Alicja Kozub
V miejsce – Daniel Wagner ZSS38 p. Kalinowska
p.Mordzak p. Nocoń
Wyróżnienie – Marlena Kucharzyszyn ZSS38 p.Majchrzak-Wylon